Memorandumi i koverti

Memorandum

Memorandum predstavlja štampani proizvod koji sadrži osnovne  kontakt podatake vaše kompanije, logotip vaše firme i web adresu i uglavnom se koristi za korespondenciju sa klijentima. Štampu memoranduma vršimo na visokokvalitetnom papiru koji može biti mat ili sjajni ili offset papiru. Ova vrsta papira se nudi u osnovnoj težini od 90 g, a na zahtev možemo da primenimo veću težinu.

Koverti

U doba masovne komunikacije preduzeća,  štampane koverte su prvi utisak i reklamna poruka o pošiljaocu. Nudimo standardne  koverte kao i raznovrsne formate, boje…  Štampa može biti jednostrana i dvostrana.

Reference govore o nama