Bilbordi

IMAJU IZUZETNO EFIKASAN METOD PRENOŠENJA REKLAMNIH PORUKA, POSEBNO AKO POKREĆETE KAMPANJU ZA NOVI PROIZVOD ILI VRŠITE PROMOCIJU DOGAĐAJA ILI LOKACIJA.

Bilbordi su najzastupljeniji oblik outdoor reklamiranja. Najčešći materijali na kojima štampamo bilborde su blue-back papir, PVC folija mat ili sjajna, front light i back light ceradama.

Štampa bilborda podrazumeva postojanost boja, jer se oni nalaze spolja i izloženi su atmosferskim uticajima. Iskljucivo koristimo originalne boje koje daju izuzetan ton, kontrast i koje vremenom ne blede.

Mogu biti prosvetljeni ili osvetljeni….

Reference govore o nama